Adres:
ul. Tatarkiewicza 28
41-819 Zabrze


Telefon:
32/275 25 56

Fax:
32/275 25 56

E-mail:
biuro@mirkor.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8-17
zdj. 2
zdj. 3
zdj. 4
zdj. 5
zdj. 6
zdj. 7
zdj. 8
zdj. 9
zdj 10
Galeria
Kompleksowe Usługi Motoryzacyjne